Kanser, dünyada ve Türkiye’de sıklığı giderek artan önemli bir sağlık ve yaşam sorunudur. Kanserin tanı ve tedavisi, birçok uzmanlık dalının işbirliği ile multidisipliner olarak gerçekleştirilmelidir. Bu uzmanlık dallarından biri olan Tıbbi Onkoloji, kanserin ilaçla tedavisi anlamına gelen kemoterapi uygulamaları ile ilgilenmektedir. Kemoterapi, tümörün ilaçla tedavi edilmesi demektir. Kemoterapi ile tümör hücreleri öldürülür veya tümörün büyümesi durdurulmaya çalışılır. Polikliniğimize başvuran hastalarımız ilgili hekimce değerlendirilip muayenesi yapılıp Onkoloji dosyası açıldıktan sonra uygun tedavi planlanmaktadır.Hasta ve hasta yakınları hastalığın durumu ve tedavi ile ilgili bilgilendirildikten sonra hemşirelerimiz tarafından kemoterapi uygulanması ile ilgili bilgi verilerek tedavi uygulanmaktadır.