Neden ED1000?

Sertleşme Sorununa özel tasarlanmış dünyada Tıp literatürüne giren İLK ve TEK cihazdır.

Dünyada ilk defa Sertleşme Sorununda İlaçsız, Yan Etkisiz , Ağrısız ve Kalıcı bir tedavi imkanı sunmaktadır. Geçici etki gösteren , yan etkisi olan ve risk taşıyan ilaçlar yerine ED1000 Tedavisi, dünyada ilk defa sertleşme sorununu artık kökünden çözen yepyeni bir tıbbi tedavi olarak ortaya çıkmıştır.Geçici çözümlerin yerine kalıcı tıbbi tedavi almıştır.

20’şer dakikalık senaslar halinde hafif derece hastalarda 6 seans,agır derece hastalarda ise  12 seans uygulanan ED1000 tedavisi,kök  hücreleri uyararak penis damarlarında onarım ve yeni damar oluşumuna yol açmaktadır. Böylelikle ED1000 Tedavisi, sertleşme sorununun ana nedeni olan kanlanma yetersizliğini düzelterek normale döndürmekte ve problemi kökünden çözmektedir.

Son 15 yıldır koroner kalp hastalığında başarıyla kullanılan sok dalga tedavisi, ED1000 teknolojisi ile bu defa sertleşme sorununda da yüksek başarıya ulaşmıştır. Bu nedenle, ED1000 tedavisinde kalp damar hastaları için risk ve tehlike yoktur. Ayrıca, penis bölgesinde lokal uygulanması nedeniyle Ed1000  Tedavisinin hiçbir organa yan etkisi bulunmamaktadır.

ED1000 Tedavisi,diğer kullanılan ilaçlar ile etkileşmez. ED1000 Tedavisi öncesi ve sonrasında hiçbir hazırlık ve kısıtlama gerekmez,hasta günlük yaşamına devam eder. Ed1000 tedavisi sırasında  hiçbir yatıştırıcı ve anestezi gerekmez, hastanede yatış söz konusu değildir.

Ed1000 Tedavisi ile sertleşme sorununda artık ilaçlarda bağımlılık ve ilaca bağlı yan etkiler ortadan kalkmaktadır. ED1000 Tedavisi aynı zamanda, ilaç kullanırken gerekn cinsel ilişkiyi önceden planlama gereğine de son vermektedir.

Avrupa Üroloji Birliği 2013 yılından itibaren 1.Basamak Tedavi  olarak önermektedir.

Dünyada Tıp literatürüne (Pubmed.org) giren tüm çalışmalar ED1000 İle Yapılmıştır.

İlaç YOK
Yan Etki Yok
Ağrı Yok
Başka Organlara Etkisi Yok
Kalp-damar Hastalarında Risk Yok
Diğer İlaçlara Etkileşme Yok
Başka Hastalıklara Etkileşim Yok
Cerrahi İşlem Yok
Anestezi Yok
Hastanede Yatış Yok
Sürekli Maliyet Yok
Tedavi Zorluğu Yok
Önceden İlişki Planlamak Yok