Kalite Yönetimi

 

Sezar Hospital’ın Kalite Politikası; Ulusal ölçekte yaygın, çağdaş, ulaşılabilir, sürekli iyileştirme odaklı, etkin yerinde sağlık ve acil durum hizmetlerinin en kaliteli en hızlı ve en etkin şekilde ihtiyaca uygun olarak her an erişilebilecek şekilde verilmesini sağlayarak, yerinde sağlık ve acil durum hizmetlerinden faydalanan büyük bir Sezar Hospital ailesi yaratmaktır.

Sezar Hospital, tüm bunları gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen değerleri benimsemiştir.

 • Yerinde hizmet sunmak
 • Erişilebilir olmak
 • Güvenilir olmak
 • Hızlı olmak
 • Etkin olmak
 • Yetkin (ehil) olmak
 • Çözüm odaklı olmak

ÇEVRE POLİTİKASI

 • Faaliyetlerimiz sonucunda oluşan atıkların kaynağında doğru ayrıştırılması, depolanması, uzaklaştırılması ile hasta ve çalışan sağlığının korunması, çevresel etki ve risklerin azaltılması için etkin ve sürdürülebilir bir yöntem belirlenmesi,
 • Doğal kaynak kullanımının azaltılması,
 • Atıkların en aza indirgenmesi ve geri dönüşüme katkıda bulunulması ile kirliliğin önlenmesi,
 • Çevre ile ilgili tüm mevzuatlara, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak gerekliliklerin yerine getirilmesi,
 • Çevre koruma bilincinin tüm paydaşlarımıza yayılımı ve çevre yönetim sisteminin sürekli gelişimi için projeler oluşturulması ve/veya oluşturulan projelerin desteklenmesi,
 • Çevre yönetim sisteminin etkin bir şekilde işlemesi ve güncel tutulması çevre politikamızdır.

Evraklar için TIKLAYINIZ..

2