İnsan Kaynakları Politikamız, Özel Sezar Hastane’mizin

vizyon ve misyonuna hizmet edecek şekilde;

  • Uzmanlaşılan tüm sağlık hizmetlerinde öncü konumunu destekleyen,
  • Paydaşlarının beklentilerini karşılayan,
  • Çalışanına değer veren,
  • İş sağlığına ve güvenliğine duyarlı,
  • Uluslararası ve ulusal kalite standartlarına uyumlu,
  • Çalışanlarının yetkinliğinden ve uzmanlığından güç alan,
  • Hasta odaklı bir sağlık kuruluşu olmasını destekleyecek
  • Yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içermektedir.

Politikamızın Ana İlkeleri:

Hastanelerimizin faaliyetlerini vizyon ve misyonuna uygun şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının yetkinlik ve niteliklerinin belirlenmesi, seçme ve yerleştirilmesi ile ilgili süreçleri oluşturmak ve uygulamak,
Çalışanlarımızın görevlerinin niteliğinde olabilecek gelişim ve değişmelerden geri kalmaması, iş tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak
Çalışanlarımızın hem Grup Hastaneleri hizmet sonuçları ve kalitesini sürekli olarak iyileştirmek, hem de bireysel başarıları ve yetkinliklerinin değerlendirilmesine sağlayacak bir bütünsel performans yönetim sistemini geliştirmek,
Çalışanlarımızın kurum içinde gelişimlerini sağlayan, bir üst seviyede alabileceği sorumluluklar için hazırlayan ve bunun için etkin şekilde değerlendirilmesini ve desteklenmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek,
Kurumda gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde görev tanımları hazırlamak,
Çalışanlarımızın süreçlerimiz hakkına önerilerini değerlendirmek ve süreçlere katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla Bireysel Öneri Sistemini hayata geçirmek, gerektiğinde çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön vermek,
Çalışanların sosyal ve iletişim gereksinimlerini karşılayacak, paylaşılan bir “Kurum Kültürü ve Bilinci”nin oluşmasını sağlamak,
Organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,
Yetkin ve uzman iş gücünü Gruba çekecek ve çalışanların bağlılığını artıracak ödül yönetimini ve çalışan bağlılığını destekleyici uygulamaları gerçekleştirmek.