UZM.DR.EŞREF AYGÜN

UZM.DR.EŞREF AYGÜN

BİYOKİMYA

Doğum tarihi ve yeri: 20.03.1947

Bitirdiği Okul: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Alanı: Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı

Daha Önce çalıştığı kurumlar:
Gülhane Askeri Hastanesi. Jandarma Genel Komutanlığı.
Foça Jandarma Komando Okulu.
Adana Sağlık İl Müdürü.
A.Ü. Tıp Fakültesi.
Kahraman Maraş Devlet Hastanesi.
Ankara Hastanesi.
Refik Saydam Hıfzısıhha Merkez Başkanı,
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü
Sağlık Bakanlığı APK başkanlığı,
Sağlık bakanlığı Müsteşarlığı
Bursa Zübeyde Hanım Doğumevi Baştabibliği,
Bursa Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık merkezi Baştabibliği,
Adana Ortadoğu Hastanesi Baştabibi,
Türkmenistan Central Hospital Genel Müdürlüğü
Osmaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Baştabibligi
Ortadoğu Özel Hastanesi Biyokimya Uzmanlığı,
Ömer Sayar Hastanesi Biyokimya Uzmanlığı,
Adana Şehir Hastanesi Sıla Gurup müdürlüğü,
Sezar Hospital Genel Koordinatörlüğü ve Biyokimya uzmanlığı.
Sertifikalar ve Katıldığı Kurslar:
Aile Hekimliği, İş yeri hekimliği, Laboratuvar Yönetimi Sempozyumu, Ameliyathanede Asepsi ve Enfeksiyon Önleme Sempozyumu, Pediatrik Endokrin ve Metabolik Aciller SEMPOZYUMU, Uluslar Arası Biyokimya Kongresi (İstanbul), Sağlıkta Akreditasyon Sempozyumu, Tıbbi Laboratuvar Sempozyumu, 2. Kalite ve akreditasyon Sempozyumu, SİF Akademi JOİNT Kommissiyon İnternational Akreditasyon Standartları Eğitim Toplantısı, ACC 2007 Annual Meeting And Klinical Laboratuvarı Expozisyon Helt in Sandıyago, California on July 1519/2007,Klinik Biyokimya Uzmanları derneği 3. Ulusal Kongresi, Biyokimya Uzmanları Derneği 5. kongresi
Medeni Durumu: Evli