OP.DR.SELMAN DOĞANTEMUR KBB ve Baş Boyun Cerrahisi

OP.DR.SELMAN DOĞANTEMUR KBB ve Baş Boyun Cerrahisi

Doğum yeri ve tarihi: Adana 1987
Eğitim: Akdeniz üniversitesi Tıp fakültesi 2005-2012
Uzmanlık: Çukurova üniversitesi Tıp fakültesi Balcalı hastanesi 2012-2017
Çalıştığı kurumlar: Kadirli devlet hastanesi 2017-2019
Sezar hospital 2019-